Green School

        

Plan investicija

Osnovna škola „Nikola Tesla" iz Novog Sada, Futoški put br. 25a, je samostalni masivno zidani objekat spratnosti Su+Pr+1. Izgrađen je 1956. godine na katastarskoj parceli broj 2672 K.O. Novi S...

Opširnije

Ukratko o projektu

Dana 28. decembra 2012. godine je potpisan ugovor između Agencije za energetiku Grada Novog Sada, sa jedne strane i Nacionalne agencije za razvoj (u svojstvu Upravnog organa IPA programa prekogran...

Opširnije

Učesnici u projektu

Agencija za energetiku Grada Novog Sada Agencija za energetiku
Grada Novog Sada
Lokalna samouprava Alđo Lokalna samouprava
Alđo
Osnovna škola „Nikola Tesla" Novi Sad Osnovna škola „Nikola Tesla"
Novi Sad
Osnovna škola „Feher Ignac" Alđo Osnovna škola „Feher Ignac" Alđo
Opširnije